Wczytuję dane...
Dostawa i zwroty

Dostawa i zwroty

 

Dostawa

 

Zamówiony towar wysyłamy w dyskretnych paczkach.

Nadawcą jest neutralna firma MIB, która w żaden sposób nie kojarzy się z zawartością.

Zdjęcie poniżej przedstawia sposób pakowania naszych paczek.

Paczki

Paczki wysyłamy według życzenia klienta do paczkomatu InPost, Pocztą Polską lub kurierem DPD.

Towar wysyłamy zaraz po otrzymaniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na konto,

cały asortyment wystawiony w sklepie mamy na magazynie.

 

Możemy także zrealizować wysyłkę poza granice RP

jednak w takim przypadku cena przesyłki musi zostać indywidualnie uzgodniona w zależności od kraju i wagi przesyłki. W celu ustalenia ceny za przesyłkę zagraniczną proszę o meila z informacją co Państwo chcą kupić i do jakiego kraju ma być wysyłka.

Ustalimy i podamy Państwu możliwie najtańszą opcję przesyłki.

 

Możliwy jest także odbiór osobisty zakupionego towaru,

w Luboniu, ul.Brzozowa 10

przed odbiorem proszę o telefon

pod numer 607 630 550

lub maila filemona.sklep@gmail.com

umówimy się na odpowiadającą godzinę.


Paczki zamówione i zapłacone do 12-tej wysyłamy tego samego dnia, po 12-tej lub w dni wolne w pierwszy dzień roboczy, do tego należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie paczki przez operatora a wynosi on:

1. Poczta Polska 1-2dni  

2. Kurier DPD 1dzień   

3. Paczkomaty Inpost 1-2dni

 

Gdy zamówisz towar za kwotę większą niż 99 zł i zapłacisz przelewem

pokryjemy całkowity koszt wysyłki pocztą polską, do paczkomatu InPost

lub kurierem DPD (dotyczy tylko przesyłek krajowych). 

 

Wynegocjowaliśmy dla Państwa najniższe możliwe stawki za przesyłki krajowe:
 

Koszt wysyłki przy wpłacie na konto :

Paczkomat InPost 9,99zł

Paczka pocztowa priorytetowa 11zł

E-przesyłka (odbiór w punkcie Poczty Polskiej) 9,99zł

Kurier DPD 15zł

 

Koszt wysyłki za pobraniem (płatne przy odbiorze) :

Paczkomat InPost 12,99zł

Paczka pocztowa priorytetowa 14zł

E-przesyłka (odbiór w punkcie Poczty Polskiej) 12,99zł

 


 

Zwroty

 

1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY1.  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.


2.  Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem. Wzór odstąpienia od umowy do pobrania <<< TUTAJ >>>


3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.


4.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


5.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


6.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8.  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


9.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.


10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


11.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu; 

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

j) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. REKLAMACJE1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


2.  W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.


3.  Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.


4.  Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.


5.  Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.